Armeense Stichting ANI

Beste bezoeker, wij heten u van harte welkom op de website van de Armeense Stichting Ani. 

Over de Stichting.   

Begin jaren negentig woonden er nog maar enkele Armeniërs in Zuid-Limburg. De eerste samenkomsten waren in 1993 onder de naam Hayots Huys (Armeense Hoop) in de Maris Stellagebouw in Maastricht. 

De naamswijziging naar de huidige naam was in 1996. Deze naam verwijst naar de oude Armeense hoofdstad Ani.

Op 25 november 1999 is de stichting officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het doel van de stichting is het behartigen van de belangen van de Armeniërs in Zuid-Limburg. Als locatie is Maastricht gekozen, omdat hier het merendeel van de Armeense gemeenschap woont. Daarnaast is Maastricht ook een bijzondere stad voor ons, omdat hier Sint Servatius begraven is.   

Sint Servatius is in de 4e eeuw na Chr. geboren in Armenië en was de eerste bisschop van Nederland. Op zijn graf op het Vrijthof is de schitterende servaasbasiliek gebouwd. Op 10 maart 2012 heeft de stichting een grote symposium over Servatius georganiseerd met als titel "Servatius de Armenier" met vele prominenten uit het binnen-en buitenland.

 

 

Na de oprichting heeft de stichting verschillende culturele- en sportevenementen georganiseerd. In 2009 is een nieuw bestuur gekozen, nadat het enkele jaren qua activiteiten erg rustig was geweest. Met een veel grotere gemeenschap en steun heeft het bestuur besloten een nieuwe frisse start te maken. De activiteiten werden opgevoerd en doelen opnieuw gesteld. De belangrijkste zijn al gerealiseerd, waaronder de scholing voor kinderen in de Armeense taal geschiedenis en cultuur, een vaste locatie voor de kerkdiensten en verenigingsbijeenkomsten.  De naam van onze kerk heet Surp Karapet en is vernoemd naar de eerste Armeense huiskerk in Amsterdam gesticht door Armeense kooplieden uit Perzie (17e eeuw).

Ook een belangrijke prioriteit is de ontwikkeling, participatie en integratie van onze gemeenschap in de Nederlandse maatschappij. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan diverse stadsprocessies en de jaarlijkse 4 mei Dodenherdenking in Maastricht. Door deel te nemen aan lokale en regionale evenementen hopen wij op een duurzame relatie met de gemeenschap in Maastricht en de regio.  

Nogmaals welkom en u bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze activiteiten.

 

ani.maastricht@gmail.com